Základní životní pravidla indiánských náčelníků

Jeden večer vzal starý indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: ,,Synku,ta bitva v každém z nás je mezi dvěma´vlky´”. Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobectví, hrubost, nenávist, sebelítost, faleš, namyšlenost a přehnané ego. Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.” Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: ,,A který vlk vyhraje?”
Starý indián odpověděl:,,Ten, kterého krmíš”.

To je jeden z postulátů, které formují myšlení a vnímání světa indiánů v Severní Americe. Jejich zvláštní životní styl je založen na myšlení, které může být užitečné pro moderního člověka.

Indian Chief_Ouray

Zde jsou některé tipy a rady,o kterých  je známo, že je  indiánští náčelníci předáváli svým rodinám a následovníkům.

„Dobrý člověk vidí dobré znamení.“

„Vlast je tam, kde se cítíte dobře.“

„Dítě je hostem v domě – nakrmte ho, naučte ho a nechte ho jít.“

„Všechno, na tomto světě má svou vlastní píseň.“

„V duši nebude duha, nebudou-li v očích slzy.“

„Já jsem chudý a nahý, ale jsem náčelník mého národa. My nechceme bohatství, chceme jen žít a učit děti pravdě. Bohatství by z nás neučinilo nic dobrého. Nemůžeme si je vzít po smrti do jiného světa. My chceme jen mír a lásku.“

„Smrt neexistuje. Existuje jen přechod mezi dvěma světy.“

„Život teče zevnitř ven . Tato myšlenka vám ukáže skutečnou podstatu pravdy .“

„Všechno na světě má svůj účel. Každá nemoc má lék, každý člověk má životní cíl. Je to úkol, s nímž jsme souhlasili před svým narozením. “

„Dokonce i mrtvé ryby plavou po proudu.“

„Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“

„Ten, kdo vypráví příběhy, vládne světu.“

„Každý může být šťastný. I ten nejbezvýznamnější muž může mít svou píseň díků.“

„Chcete-li slyšet sám sebe, je třeba mlčet celé dny.“

„Mluv, pokud máš slova silnější než ticho nebo zachovej mlčení.“

Ticho znamená, že všechno je na svém místě, všechno naslouchá.

„Máte-li něco na srdci a chcete to říct, zvedněte se, aby Vás viděli.“

„Každý zápas, vyhraný nebo prohraný, nás posiluje pro ten další. Pro lidi není dobré prožít snadný život. Přestanou-li zápasit, slábnou a ztrácejí výkonost. Někteří potřebují řadu porážek, než se u nich rozvine síla a odvaha dosáhnout vítězství.“

„Když vidíte, že chřestýš se chystá zaútočit, je lepší zaútočit první.“

„Podívejte se na stopy svých mokasín ,předtím než začnete soudit druhé.“

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a nebudu si pamatovat, požádej mě o účast a budu rozumět.“

„Kdo má jednu nohu v kánoi a druhou ve člunu, spadne do řeky.“

„Zrada vrhá stín na přátelství, pravda ho však činí jasnějším než předtím.“

„Sobecký člověk je osamělý,stejně  jako neudržovaný oheň zkomírá.“

Indian chieff_GeronimoApačský náčelník a šaman Geronimo (vpravo) , autor: Camillus S. Fly

Indianfoto: wikimedia.org