Káva může skutečně Vašemu zdraví prospívat

K  rozšířeným mýtům patří tvrzení, že pití kávy je rizikovým faktorem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Její nejznámější složka, kofein, skutečně stimuluje oběhový systém, zrychluje činnost srdce a může krátkodobě zvýšit krevní tlak. Vědecké studie posledních let však jednoznačně prokázaly, že běžná „společenská“ konzumace kávy  však srdci neškodí a nemusí si ji proto odpírat ani pacienti s vysokým tlakem nebo srdečním onemocněním.

Vědci z Národního institutu pro výzkum rakoviny ve Spojených státech prokázaly, že lidé, kteří pijí kávu každý den, mají rozšířenou funkci jater a ta  brání rozvoji onemocnění jater.

Nový výzkum ukazuje, že lidé, kteří pijí kávu, ať už s obsahem kofeinu či bez kofeinu, je méně pravděpodobné, že mají vysoké hladiny různých biomarkerů, které signalizují poruchy jater. Jedná se o enzymy aminotransferázy, alkalické fosfatázy, gama-glutamin transaminázy.

Vysoké hodnoty jsou často příznakem jaterního poškození a jsou spojeny se zdravotními problémy jako je cukrovka, kardiovaskulární choroby, nealkoholické mastné onemocnění jater, cirhóza, rakovina jater.

Testů týkajících se pití kávy se zůčastnilo 27.783 lidí ve věku  20 a starší ,těm odebrali krev a zjistili, že milovníci kávy mají nižší hladinu enzymů spojených se špatnou funkcí jater.

Příznivý účinek byl přítomen u účastníků, kteří pijí kávu každý den, ať už obsahují kofein nebo bez kofeinu.

„Předchozí studie ukázaly, že pití kávy může mít ochranný účinek na játra – řekl vedoucí výzkumník Xiao Qian institut -. Výsledky spojené pití kávy, též obsahující kofein, nebo bez kofeinu, s poklesem hladiny jaterních enzymů to. naznačuje, že různé součásti kofeinu v kávě může přispět k řádnému fungování jater. “

( Aminotransferázy jsou enzymy, katalyzující transaminaci, jejíž podstatou je přenos aminoskupiny z aminokyseliny na ketokyselinu a naopak. Z klinicko-biochemického hlediska jsou nejdůležitější alaninaminotransferáza a aspartátaminotransferáza. Alaninaminotransferáza (ALT, EC 2.6.1.2) katalyzuje transaminační reakci, při níž se reverzibilně přenáší aminoskupina z alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a glutamátu. Kofaktorem je pyridoxal-5´-fosfát.Alkalická fosfatáza (ALP) je metaloproteinový enzym katalyzující hydrolýzu monoesterů kyseliny fosforečné v alkalickém prostředí (v optimu pH 9,5–10,5) na kyselinu fosforečnou a alkohol. Ovlivňuje metabolismus makroenergických fosfátových vazeb a napomáhá transportu anorganických fosfátů přes buněčnou membránu.ALT je obsažena nejvíce v játrech, v jiných orgánech (kosterní sval, myokard a další) je její aktivita mnohem nižší. Na rozdíl od AST je lokalizována pouze v cytoplazmě. )