Jaká byla odpověď davu, když se aktivistka dostala do arény pro býčí zápasy?

Čeho jsou schopni aktivisté za práva zvířat? Obětují i svůj život?

Ve Španělsku, kde jsou ještě býčí zápasy svobodným projevem zábavy, skočila jedna z aktivních lidí bojujících za práva zvířat Virginia Ruiz do ringu, aby utěšila umírajícího býka.

Dav se tvářil zděšeně, Virginia však ulehla na býka a chránila jej svým tělem. V tom ji však prudce od býka odtrhli.

Jak uvedla:

Slyšela jsem, jak pláče bolestí. Podíval se na mě a já jsem věděla, že cítí mou energii. Chtěla jsem mu dát pocit, že je milovaný před tím, než zemře.

Virginia Ruiz byla jediná, která se snažila aktivně podpořit práva zvířat, zde konkrétně práva býka v aréně. Ostatní diváci ženu vypískali, jednohlasně „fuera“ ji vyhodili z arény.

Podívejte se na následující video:

 

Zdroj: ta.com, ac24.cz