Jak se ženy a muži liší na pracovišti

Jak se ženy a muži liší na pracovišti
Již několik desetiletí bojují ženy za rovnoprávnost na pracovišti. Každé pohlaví má rozdílné vlastnosti a charakteristiky, které hrají významnou roli na pracovišti.
Muži jsou typicky lineární v myšlenkovém procesu. Ženy častěji vidí problémy komplexně a jsou schopny pochopit situaci. Většina odborníků se shoduje, že rovnováha na pracovišti je ideální, dle studií ženy mají tendenci vynikat v určitých oblastech a muži zase v jiných. Dnešní podniková kultura spojuje mužské atributy s úspěchem (ženy stále vydělávají jen 81% toho, co mužské protějšky), avšak neexistuje žádný důkaz, že firmy najímají více mužů, než žen.

ŽENY
Jsou týmovými hráči. Dle studií jsou ženy více posuzovány jako podporující a obohacující, zatímco muži jsou hodnoceni lépe v chování v delegování a ve vrcholovém řízení. Ženy prokázaly vyšší úroveň v soucitnosti a teambuildingových schopnostech.
Jsou přesvědčivé. Ženy-lídři mají vyšší stupeň přesvědčivosti a asertivity. Ony umí přesně přečíst situaci a vzít si informace ze všech stran. Tato ochota vidět situaci ze všech stran vylepšuje právě přesvědčovací schopnosti.
Mají rády výzvy. Až 70 procent žen žádalo své šéfy pro nové výzvy v práci. U mužů to bylo méně než polovina.
Jsou poctivé a tvrdě pracují. Studie ukazují, že 54 procent žen pracuje 9 až 11 hodin denně, stejné dlouho v práci je jen 41 procent mužů. Ženy vyjádřily ochotu dělat nějakou práci i na dovolené a je méně pravděpodobné, že budou trávit čas na nemocenské.

MUŽI
Jsou inovátorští. Muži mají rádi nové technologie a spoléhají na ně více, než ženské protějšky.
Ptají se nato, co chtějí. Muži demonstrují svou sílu v jednání. Více než 61 procent mužů si sjedná vyšší plat, zatímco ochotu požádat úspěšně o vyšší plat u žen podstoupí jen 45 procent.
Jsou důvěryhodnější. Muži mají tendenci předávat větší důvěru v nastavení výkonnosti než ženy.
Mají přátelé na vysokých místech. Muži i ženy budují své sociální sítě složené převážně ze stejného pohlaví. Ve vrchním vedení mají stále tendenci dominovat muži a to je staví do lepší pozice pro získávání vlivných přátel.

 

autor: Lukáš Bělík

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *